Online zóna

Medzi bezkonkurenčné benefity partí online zóna.
Prostredníctvom online výučby študent získa ku kurzu viac ako 100 hodín výučby ZDARMA.
Každý študent, ktorý študuje v kurzoch v angličtiny Direct method for English, dostáva prístup do tejto zóny. Tu si môže bezplatne absolvovať online kurz - precvičiť to, čo prebral na reálnych hodinách.

Prostredníctvom online kurzu študent získa nasledovné

  • zlepšenie sa v písaní diktátov
  • rýchlejšie porozumenie anglickému hovorenému slovu
  • presnejšie zostavovanie viet a vetných konštrukcií
  • rýchlejšie memorovanie novej slovnej zásoby

Internetová online výučba celkovo obsahuje

  • viac než 100 diktátov
  • viac než 500 gramatických cvičení a cvičení na slovnú zásobu

Ukážka online výučby

online výučba pre študentov demoverzia zdarma