Prihláška
Ponúkané kurzy Ukážková hodina zdarma

Hľadáte kvalitnú jazykovú školu v Prievidzi?

Už aj v Prievidzi nová revolučná metóda, vďaka ktorej sa naučíte jazyk efektívne!

Ponúkame Vám výučbu metódou "Direct method", prostredníctvom ktorej na hodinách konverzujete až 6x častejšie ako pri klasických metódach výučby. Tešíme sa na Vás!

V našej škole nájdete kurzy okrem iných aj pre deti, pre maturantov, ale aj pre seniorov!

Prečo Direct method?

Výučba touto metódou prebieha v simulovanom anglicky alebo nemecky hovoriacom prostredí, v nepretržitom tempe, formou rýchlych odpovedí na otázky, ktoré kladie lektor.

Lektor sa pýta každú otázku dvakrát, v rovnomernom tempe, tak, že automaticky začína odpoveď pre študenta. To umožňuje študentovi porozumieť otázke a má dostatočný čas, aby sa mohol pripraviť sa na odpoveď, čo v konečnom dôsledku robí hodinu viac dynamickou.

Viac o metóde